Przetarg na kanalizację w Pilźnie

Kanalizacja w Pilźnie

Kolejny przetarg jest w toku. Pod koniec 2022 r. wydano ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pilźnie w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części:

- rejonu ul. Lwowskiej:

zakres obejmuje zaprojektowanie tj. opracowanie, zgodnie z przepisami, kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowę:

Więcej urodzeń niż zgonów

Populacja

Po trudnych latach 2020-2021, rok 2022 przyniósł nieco bardziej optymistyczne dane demograficzne. Liczba urodzeń (175) przewyższyła liczbę zgonów (165). Należy przy tym przypomnieć, że w 2021 r. zmarło aż 249 osób, a w 2020 r. 233 osoby. Z drugiej strony w poprzednich latach rodziło się więcej dzieci - 203 w 2021 r. i 214 w 2020 roku. Najwięcej narodzeń odnotowano w Pilźnie - 47, Łękach Górnych - 22 i Łękach Dolnych - 17. Dodajmy, że na terenie miasta i gminy Pilzno zawarto 121 małżeństw.

Statystyki urodzeń:

47 - Pilzno

22 - Łęki Górne

Rozbudowa sieci wodociągowej

Wodociąg Pilzno

Ogłoszono przetarg na „Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Pilzno – etap II” w formule zaprojektuj i wybuduj. Mieszkańcy chociażby podczas ostatnich zebrań wiejskich sygnalizowali potrzebę rozbudowę sieci z uwagi m.in. na coraz częściej występujący problem suszy w niektórych rejonach gminy. Zamówienie podzielono na 3 części:

Umowa na pumptrack podpisana

pumptrack pilzno

Poczyniono kolejny ważny krok ku budowie nowego obiektu rekreacji dla dzieci i młodzieży. Gmina Pilzno podpisała umowę z Województwem Podkarpackim na dofinansowanie operacji "Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej w Pilźnie". Pod tą nazwą kryje się powstanie pumptrack, czyli tor dla rowerzystów oraz dodatkowe urządzenia, które przyczynią się do rodzinnej formy spędzania wolnego czasu w tym miejscu - przewidziano trampolinę, tzw. street workout, podwójną huśtawkę z bocianim gniazdem, ściankę wspinaczkową, a także stół do gry w piłkarzyki.

Uczniowie przesłali pozdrowienia

SP w Pilźnie

,,Ślemy do Was pozdrowienia" to międzyszkolny projekt edukacyjny, w którym brali udział uczniowie klasy IV b Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie.  W ten sposób czwartoklasiści promowali tradycyjny sposób przesyłania życzeń i pozdrowień, powoli wypierany przez krótkie wiadomości SMS, internetowe komunikatory czy też listy elektroniczne.

Ambitny budżet na 2023 rok

Budżet Pilzno 2023

Radni Rady Miejskiej w Pilźnie jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem budżetu na 2023 rok. Przed nami okres ambitnych wyzwań - na inwestycje przewidziano ponad 20,6 mln zł, z czego prawie 9 mln zł przewidziano na przebudowę i modernizację ok. 9 km dróg. Mało tego, należy się spodziewać, że w ciągu roku wzrośnie kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne.