Aktualności

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Bus Pilzno

Gmina Pilzno zakupiła fabrycznie nowy samochód, który jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 384 990 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła z budżetu 96 247,50 zł, natomiast 288 742,50 zł pochodziło ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami III”. 

Zakupiony bus będzie służył do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie gminy Pilzno do specjalistycznych placówek edukacyjnych poza terenem gminy.

Zdjęcia

Jakość powietrza - alert

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od godz. 8.00 dnia 7.12.2023 r. do godz. 24.00
dnia 7.12.2023 r.

Pliki do pobrania:

Zrezygnuj ze spacerów - przekroczenie poziomu alarmowego

Prognozowane na dzień 6.12.2023 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, powiat dębicki.
Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Pliki do pobrania:

Dotacja na rozświetlenie gminy

Rozświetlamy Polskę

Gmina Pilzno pozyskała ponad 383 tys. zł dofinansowania na modernizację oświetlenia ulicznego. Wsparcie finansowe pochodzi z rządowego programu "Rozświetlamy Polskę". Inwestycje zostaną zrealizowane przy 20% wkładzie własnym z budżetu gminy.

W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego przewidziano wymianę ok. 25% przestarzałych lamp na ledowe. Realizację zadania poprzedzą inwentaryzacja oraz audyt.

Parada górnicza na rynku

Barbórka

W niedzielę, 3 grudnia załoga Kruszgeo Rzeszów SA wraz z rodzinami, emerytowanymi pracownikami weźmie udział w uroczystej mszy św. barbórkowej o godzinie 12 w kościele parafialnym w Pilźnie.

Uroczystość poprzedzi parada górnicza pracowników w mundurach górniczych na pilźnieńskim rynku w towarzystwie orkiestry dętej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu.

Kruszgeo to przedsiębiorstwo, które jest społecznie odpowiedzialne. Firma nie tylko generuje miejsca pracy, ale i wspiera nasz samorząd w rozlicznych przedsięwzięciach. Dziękujemy za harmonijną współpracę i jednocześnie składamy serdeczne życzenia z okazji Barbórki.

Odnowa wsi Bielowy

Bielowy

Gmina Pilzno wspólnie z mieszkańcami sołectwa Bielowy zrealizowała projekt pod nazwą „Zintegrujemy się poprzez zdrowy tryb życia – zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej, zakup wyposażenia kuchni wraz z organizacją warsztatów oraz imprezą integracyjną nt. zdrowego trybu życia” przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Pilzno w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

 

W ramach projektu wyposażona została kuchnia oraz wewnętrzna siłownia, przeprowadzone zostały warsztaty fitness i warsztaty z dietetykiem oraz impreza integracyjna.

 

Realizacja projektu przyczyni się do większej integracji społeczności sołectwa oraz zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców wsi Bielowy. Wartość zadania wyniosła 24 500,00 zł, w tym Samorząd Województwa Podkarpackiego dofinansował zadanie kwotą 12 000,00 zł, pozostała kwota pokryta została z budżetu Gminy Pilzno.

Zdjęcia

Zgłoś stoisko na Kiermasz Bożonarodzeniowy

Kiermasz

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia z terenu miasta i gminy Pilzno do udziału w Kiermaszu Bożonarodzeniowym, który odbędzie się 16.12.2023 roku!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz przesłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych. To świetna okazja, aby zaprezentować swoje wyroby i pomysły świąteczne! Nie czekajcie z zgłoszeniami - miejsca są limitowane!

Pliki do pobrania:
Zdjęcia

Pilzno z oszczędnym urzędem

Wydatki na administację

Gmina Pilzno znalazła się w ścisłej czołówce ogólnopolskiego rankingu "Oszczędny urząd - ranking wydatków na administrację". Zajęliśmy 3. miejsce w zestawieniu opracowanym przez pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota". Według wyliczeń autorów wydatki na administrację w przeliczeniu na osobę w naszym samorządzie wynoszą 345,53 zł.

Dla porównania: lider w naszej kategorii, czyli gmina Luboń (Wielkopolska) ma wydatki na poziomie 316,43 zł, z kolei zamykająca ranking małopolska Krynica-Zdrój (137. miejsce) wydatkuje na administrację rzędu 1336,18 zł na osobę.

Trzeba podkreślić, że w 2014 r. również nasz samorząd sklasyfikowano na 3. miejscu. W rankingu "Wspólnoty" zauważano, że nie trzeba dużych wydatków, żeby stworzyć dobrze funkcjonujący i nowoczesny urząd.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć ranking.

Zdjęcia

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Logo Stowarzyszenia LGD Liwocz

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” uprzejmie informuje, że w okresie od 6 do 19 grudnia 2023r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202, dla obszaru gmin Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn.

Jest to ostatni nabór w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022, na który przeznaczono kwotę 39 668,07 EUR, tj. 158 672,28 zł, która umożliwi dofinansowanie jednego wniosku.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonego naboru oraz bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów udziela Biuro Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”, Brzyska 11A, tel. (13) 441 03 38, strona internetowa www.lgdliwocz.pl

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w imieniu władz samorządowych miasta i gminy Pilzno pragniemy wyrazić wdzięczność i złożyć podziękowania za trudną i niezwykle potrzebną pracę. Pracownicy Socjalni pomagają tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Ich praca często wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale i empatii oraz zaangażowania emocjonalnego w problemy innych ludzi. Serdecznie dziękujemy i życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, a także wszelkiej pomyślności!