Informacja

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że zgodnie § 2 ust. 2 pkt. 13 i 14 Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, właściciele nieruchomości zamieszkałych w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą także oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zlokalizowany w Łękach Dolnych):

  • zużyte opony, jednakże z ograniczeniem do 8 szt. rocznie
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z ograniczeniem w ilości do 500 kg rocznie.

Pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny określone w § 2 ust. 2 wymienionej Uchwały odbierane są w każdej ilości.