Dyżury mobilnego biura spisowego

NSP

Burmistrz Pilzna informuje o możliwości zrealizowania obowiązku spisu ludności w mobilnym biurze spisowym, który będzie dyżurował w poniedziałek, 16 sierpnia w godz. 9.00-10.30 obok Domu Ludowego w Słotowej; 10.45 do 12.15  obok Domu Ludowego w Zwierniku; 12.30 do 14.00 na parkingu obok Remizy OSP w Machowej.

Dyżur w punkcie spisowym prowadzony będzie przez pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Aby dokonać spisu niezbędne jest posiadanie nr PESEL wszystkich mieszkańców domu. Przeprowadzanie spisu  w mobilnym biurze spisowym będzie realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych.

Zdjęcia