Dotacje na zabytki

Dotacje na zabytki

Ponad 150 tys. zł z budżetu gminnego przeznaczono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Klasztor OO. Karmelitów w Pilźnie otrzyma ponad 30,2 tys. zł na prace przy elewacji wschodniej budynku klasztoru w zakresie remontu tynków, detali architektonicznych i prac malarskich oraz montaż płyt z piaskowca na cokole od strony północnej.

W parafii w Zwierniku przewidziano prace konserwatorskie przy Ławie Kolatorskiej oraz ośmiu stacjach drogi krzyżowej. Kwota wsparcia z budżetu gminy wynosi ponad 39,9 tys. zł.

40 tys. zł przyznano parafii św. Jana Chrzciciela w Pilźnie na prace konserwatorskie czterech witraży w obrębie prezbiterium.

Ok. 40 tys. zł wesprze parafię w Machowej, gdzie zaplanowano konserwację polichromii ściany południowo-zachodniej nawy głównej oraz polichromii ściany powyżej chóru muzycznego.