Odwiedzili nas harcerze z Podkarpacia

XI Zlot Instruktorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP

15 kwietnia 2023 r. harcerscy instruktorzy z całego Podkarpacia odwiedzili Pilzno w ramach XI Zlotu Instruktorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Uczestnicy wydarzenia zwiedzali historyczne centrum miasta, wystawy stałe Muzeum Regionalnego oraz ekspozycję Muzeum Lalek w Pilźnie. W dalszej części instruktorzy odwiedzili Osadę Słowiańską w Strzegocicach, gdzie wysłuchali opowieści o życiu Słowian oraz wzięli udział w warsztatach garncarskich i odlewniczych.

Drugą część wizyty rozpoczął poczęstunek w Publicznej Szkole Podstawowej przy ul. Niepodległości. Po poczęstunku odbyło się spotkanie instruktorów z burmistrz Pilzna Ewą Gołębiowską, p.o. Dyrektora Domu Kultury w Pilźnie Jadwigą Papiernik oraz przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej. Przed harcerską publicznością wystąpił również zespół mażoretek „Jupiter” z Pilzna.

Fot. Krzysztof Kosowski i Piotr Bańdur