Obowiązek zgłoszenia zbiornika lub oczyszczalni

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że do dnia 31 maja został przedłużony termin składania informacji o obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.