Ogłoszenia

IV Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie zwołuje IV Sesję Rady Miejskiej w Pilźnie na dzień 24 czerwca 2024 r. o godz. 11:00.

Pliki do pobrania:

Raport o stanie Gminy za 2023 rok

Burmistrz Pilzna przedstawia do zapoznania się przez mieszkańców Pilzna: "Raport o stanie Gminy. Podsumowanie działalności Burmistrza Pilzna za rok 2023".

Debata nad "Raportem..." planowana jest na Sesji RM w Pilźnie w dniu 24 czerwca br. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 osób.