Rządowy Program Klub

Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rzeszowie informuje o możliwości pozyskania przez stowarzyszenia sportowe środków finansowych w ramach Rządowego Programu Klub ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rządowy Program Klub powstał w Ministerstwie Sportu i Turystyki w 2016 roku. Każdego roku tysiące małych i średnich Klubów sportowych otrzymało bezpośrednie wsparcie
z Ministerstwa. Dzięki Temu programowi Kluby mogły częściowo dofinansować wyjazdy dzieci na obóz sportowy, opłacić wynagrodzenie dla trenera czy zakupić sprzęt sportowy

W Podkarpackim Zrzeszeniu LZS w Rzeszowie można pozyskać dodatkowe informacje pod numerem infolinii 888 636 021 w godzinach 10:00-15:00 oraz na stronie internetowej www.rzadowyprogramklub.pl

Pliki do pobrania: