Spis organizacji pozarządowych

1. Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej
Pilzno, ul. Węgierska 30
Data wpisu w KRS: 26 sierpnia 2004 r.
KRS 0000215866

Prezes Zarządu: Jacek Podlasek
Wiceprezes: Zofia Mossoń
Sekretarz: Zofia Szczepanik
Skarbnik: Edward Wójcik


2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łęk Górnych i Ziemi Pilźnieńskiej
Łęki Górne 46
Data wpisu w KRS: 10 marzec 2003 r.
KRS 154497

Prezes Zarządu: Zbigniew Paprocki


3. Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pilźnie

Prezes Zarządu: Wojciech Trojan
Zastępca: Marian Kubas
Sekretarz: Zygmunt Kopeć
Skarbnik: Marta Wawrzkowicz


4. Pilźnieńskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Pilźnie
Data wpisu w Starostwie Powiatowym w Dębicy: 13 lipca 2016 r.

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest p. Alicja Cieśla,  tel. 604 195 008


5. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Pilźnieńskiej im. Aleksandra Kamińskiego Chorągiew Podkarpacka
Pilzno, ul. Rynek 6

Komendantka Hufca: hm. Bernadetta Bańdur
Zastępca Komendantki: hm. Maria Smoła-Wójcik
Zastępca Komendantki ds. kształcenia i programowania pracy: hm. Katarzyna Bańdur
Zastępca Komendantki ds. organizacyjcnych: hm. Piotr Bańdur
Członkini komendy: hm. Anna Czernysz
Komisja Rewizyjna:
pwd. Marek Proszowski - przewodniczący
pwd. Dorota Węgiel - wiceprzewodnicząca
pwd. Aneta Janaś - sekretarka komisji
pwd. Kacper Proszowski - członek


6. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Pilźnie
Data wpisu do KRS: 4 października 2001
KRS: 0000046297

Prezes Zarządu: Celina Chorążak
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Zelik
Sekretarz: Piotr Rynkar
Skarbnik: Irena Zalasińska


7. Stowarzyszenie „Zawisłocze Pilźnieńskie”
Mokrzec 12
Data wpisu do KRS: 12 czerwca 2012
KRS: 0000423687

Prezes: Anna Głogowska
Wiceprezes: Elżbieta Caban
Sekretarz: Ziaja Małgorzata
Skarbnik: Krystyna Bajerowicz


8. Gminny Klub Szachowy "Hetman" w Pilźnie
Pilzno, ul. Węgierska 30
Data wpisu w Starostwie Powiatowym w Dębicy: 15 listopad 2004 r.

Prezes Zarządu: Łukasz Pędrak
Wiceprezes: Sebastian Augustyn


9. LKS "Rzemieślnik TAURUS" Pilzno
Pilzno, ul. Legionów
Data wpisu w KRS: 12 czerwca 2002 r.
KRS 0000130481

Prezes Zarządu: Roman Maciejewski
Wiceprezes: Marek Fulara
Wiceprezes: Andrzej Stechnij
Sekretarz: Andrzej Garboś
Skarbnik: Tadeusz Smoła
Prezes Honorowy:  Stanisław Jarosz


10. Klub Sportowy Machowa
Data wpisu w KRS: 9 stycznia 2006 r.
KRS 0000248652

Prezes Zarządu: Jacek Ziaja


11. Ludowy Klub Sportowy Łęki Górne
Data wpisu w KRS: 12 czerwca 2001
KRS:0000019219

Prezes Zarządu: Jarosław Hebda
Wiceprezes: Michał Zabawa
Wiceprezes: Antoni Hołyś
Skarbnik: Lesław Jargas
Członek Zarządu: Zbigniew Bączek


12. Ludowy Klub Sportowy Monis Bielowy – Strzegocice
Data wpisu w Starostwie Powiatowym w Dębicy: 14 sierpnia 2007 r.

Prezes Zarządu: Stanisław Falarz
Skarbnik: Gustaw Fediów


13. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
“JESTEŚMY RAZEM” w Pilźnie

Pilzno, ul. Legionów 28
Data wpisu w KRS 25.03.2015
KRS 0000548657

Prezes Zarządu: Anna Boroń
Zastępca Prezesa: Ewelina Migała
Sekretarz Zarządu: Anna Prus