Ogłoszenia

Nabór wniosków - utylizacja azbestu

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór wniosków na 2023 rok o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym kosztów związanych z odbiorem i utylizacją wyrobów budowlanych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Pilzno.

Potrzebne dokumenty (Informacja, Ocena stanu i Wniosek) do złożenia wniosku można pobrać stąd.

Pliki do pobrania:

Komunikat o badaniu sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o obowiązku przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin.

Obowiązkowym badaniom podlegają m. in:

  • Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe;
  • Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze;
  • Urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe;
  • Instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych;
  • Sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;
  • Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.
Pliki do pobrania:

Ankieta na temat efektów wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD

W związku z trwającym procesem zewnętrznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR), Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o wypełnienie krótkiej ankietyktóra pozwoli pozyskać informacje na temat efektów wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.

Link do ankiety: https://forms.gle/Bem9d3Bf5pVmEJaP6

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”

Gmina Pilzno spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”.

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych będą przyjmowane do 18 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Pilzno informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Pilzno.

Porozumienie Czyste Powietrze - dane o przedsięwzięciach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnia gminom aktualne dane o wdrażaniu programu Czyste Powietrze na terenie danej gminy, w celu umieszczenia ich stronie internetowej. Dane przekazane przez WFOŚiGW dot. Gminy Pilzno:

  • Liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie: 187,
  • Liczba zawartych umów: 164,
  • Kwota wypłaconych dotacji: 1 208 076,46 zł dla 83 beneficjentów,
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 65.

Stan na dzień: 10.10.2022 r.