Ogłoszenia

WYKAZ

Nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Pilzno przeznaczonej do najmu.

Pliki do pobrania:

Konsultacje Społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Zapraszam mieszkańców gminy, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.

Konsultacje odbędą się w formie składania uwag i opinii za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem  https://konsultacjewisloka.webankieta.pl/.

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 jest dostępny na stronie BIP.

Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 15.06.2022 r. do dnia 25.07.2022  r. do godz. 24:00.

Ponadto zapraszamy na  spotkania konsultacyjne, które odbędą się: 

  1. W dniu 20.06.2022 r.  o godz. 15.00 spotkanie w formule online. Link na spotkanie jest następujący meet.google.com/wxr-yqzh-mwj
  2. W dniu 22.06.2022 r.  o godz. 10.00 spotkanie stacjonarne i online (hybrydowe) , które odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło. Link do transmisji na żywo będzie dostępny na stronie www.wisloka.pl
  3. W dniu 21.07.2022 r.  o godz. 13.00 spotkanie w formule online. Link na spotkanie jest następujący meet.google.com/ygm-pdhk-fbn

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z aktualnym zagrożeniem epizootycznym wynikającym z możliwości przeniesienia na terytorium powiatu dębickiego wirusa ASF, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy udostępnia ulotkę dot. bioasekuracji w walce z afrykańskim pomorem świń.

Pliki do pobrania:

Raport o stanie Gminy za 2021 rok

Burmistrz Pilzna przedstawia do zapoznania się przez mieszkańców Pilzna: "Raport o stanie Gminy. Podsumowanie działalności Burmistrza Pilzna za rok 2021".

Debata nad "Raportem..." planowana jest na Sesji RM w Pilźnie w dniu 1 lipca br. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 osób.

Pliki do pobrania:

Informacja

Wynik przetargu, który odbył się w dniu 29 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Pilźnie na zbycie nieruchomości położonej w mieście Pilźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2118/12 i 1907/7 o łącznej pow. 0,1115 ha.

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie Burmistrza Brzostku

Burmistrz Brzostku zawiadamia strony postępowania o przesunięciu terminu wydania decyzji  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno - Jasło" na dzień 30 czerwca 2022 r.

Pliki do pobrania:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Pilzna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej we wsi Machowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 958/20 o pow. 0,09 ha. Cena wywoławcza 36 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 29.04.2022 r. o godz. 12.00.

Pliki do pobrania:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Pilzna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej we wsi Łęki Górne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2548 o pow. 0,2211 ha. Cena wywoławcza 80 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 29.04.2022 r. o godz. 10.00.

Pliki do pobrania:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Pilzna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej w mieście Pilźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2118/12 i 1907/7 o łącznej pow. 0,1115 ha. Cena wywoławcza 50 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 29.04.2022 r. o godz. 11.00.

Pliki do pobrania:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Pilzna podaje do publicznej wiadomości wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży:

  • Nieruchomość położona w Pilźnie oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 2118/12 i 1907/7 o łącznej pow. 0,1115 ha
  • Nieruchomość położona w Łękach Górnych oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2548 o pow. 0,2211 ha
  • Nieruchomość położona w Machowej oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 958/20 o pow. 0,0942 ha