Kampania edukacyjna "Doradcy domowi"

Ogłoszenie o prowadzonej kampanii edukacyjnej "Doradcy domowi" w ramach projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Pliki do pobrania: