Bezpieczne wakacje

Piknik Lipiny

W Publicznej Szkole Podstawowej w Lipinach miał miejsce piknik pt „ Bezpieczne wakacje”. Była to kolejna edycja tego plenerowego wydarzenia i jak co roku było bardzo ciekawie. Poprzez wspólną zabawę dzieci uczyły się podstawowych zasad bezpieczeństwa, które mogą ocalić ich życie w niebezpiecznych sytuacjach.

Podczas pikniku dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy służb, takich jak policja, straż pożarna. W namiocie profilaktycznym przygotowanym przez pracowników Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omawiano zagadnienia związane z zagrożeniami zdrowotnymi wynikającymi z zażywania i nadużywania  różnego rodzaju środków odurzających i spożywania alkoholu. Przejście toru przeszkód w alkogolach czy narkogoglach to była świetna zabawa, ale przede wszystkim edukacja.

Nie mogło podczas imprezy zabraknąć dmuchańców, wspólnych tańców, rozgrywek sportowych, zabawy w pianie, kiełbasek i lodów. Poczęstunek dla wszystkich uczestników pikniku przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Lipin.


Organizatorzy przesyłają szczególne podziękowania sponsorom pikniku: Gminie Pilzno, Tomaszowi Lesiakowi – radnemu powiatowemu, Łukaszowi Sokowi – radnemu Rady Miejskiej w Pilźnie, Stanisławowi Jaroszowi i firmie Taurus, paniom z KGW Lipiny oraz strażakom OSP Lipiny.