Informacja

W dniu 26 lipca 2023 roku została zawarta umowa dotacji nr 7772/2023/OZ/R/DA pomiędzy WFOŚiGW w Rzeszowie a Gmina Pilzno na dofinansowanie zadania "Usuwanie odpadów azbestowych..."

Pliki do pobrania: