Betlejemskie Światło Pokoju w Pilźnie

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Pilzna. Dariusz Klucznik, komendant Hufca ZHP Ziemi Pilźnieńskiej, Dorota Sarad, zastępca komendanta Hufca ZHP Ziemi Pilźnieńskiej oraz Maria Smoła-Wójcik, drużynowa 1 PDH „Zielona Jedynka” przekazali światło podczas spotkania z burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowską oraz wiceburmistrzem Krzysztofem Krawcem.

Tegorocznemu rozesłaniu Betlejemskiego Światła Pokoju towarzyszy przesłanie „Światło służby” wzywające do bezinteresownego otworzenia się na potrzeby drugiego człowieka, pozostania uważnym na siebie oraz na swoje otoczenie.

- Hasło nawiązuje do harcerskiego przyrzeczenia, gdzie znajdują się słowa o służbie Bogu, Polsce i bliźnim. Służba to wielkie słowo. Temu słowu chcemy się przyjrzeć w blasku betlejemskiego ognia, które symbolizuje Jezusa Chrystusa. Pamiętacie Jego słowa, że nie przyszedł, aby Mu służono na ziemi, ale po to, aby służyć. Chrystus sam stał się sługą. Dlatego my, jego uczniowie i uczennice, nie mamy wyboru. To znaczy mamy wybór, ale jeśli chcemy być Chrystusowi, to tylko na drodze służby. To jest droga do wielkości. Kto chce być wielki, niech będzie sługą, niech będzie najmniejszy spośród wszystkich, niech służy innym - podkreślał ks. biskup Jan Wątroba podczas przekazania światła Podkarpaciu w kościele św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. W nabożeństwie w dniu 13 grudnia uczestniczyli także druhowie z naszej gminy.

Zdjęcia