Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Pilzna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej w mieście Pilźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2118/12 i 1907/7 o łącznej pow. 0,1115 ha. Cena wywoławcza 50 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 29.04.2022 r. o godz. 11.00.

Pliki do pobrania: