Usługi opiekuńcze w gminie Pilzno

usługi opiekuńcze Pilzno

Gmina Pilzno - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie ogłosił nabór do udziału w projekcie pt. „Usługi opiekuńcze w gminie Pilzno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Projekt skierowany jest do osób starszych powyżej 60 roku życia potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Pilzno
  • osoby w wieku powyżej 60 roku życia
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Rekrutacja do projektu trwa od 1 maja do 31 maja 2022 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Biura Projektu zlokalizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie przy ul. Rynek 33, 39-220 Pilzno do pokoju nr 1, tel. 14 6761851 lub 146761852 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dodatkowe informacje: http://opspilzno.pl/node/43

Zdjęcia