To nie jest pismo z Urzędu Miejskiego

Pismo

Mieszkańcy miasta i gminy Pilzno otrzymują listy, których forma może sprawiać wrażenie, że nadawcą jest urząd bądź firma działająca w porozumieniu z urzędem. To nieprawda, listy dostarczane do mieszkańców nie są pismami urzędowymi, Urząd Miejski w Pilźnie nie współpracuje z firmą, która rozsyła te listy/zawiadomienia. Zalecamy ostrożność!

Jednocześnie przypominamy, że przy Urzędzie Miejskim w Pilźnie został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Rządowego Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt służy mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z programu, wsparcia mieszkańców w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, rozliczenia przyznanego dofinansowania, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów. Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego jest bezpłatne. Punkt działa samodzielnie, bez żadnych pośredniczących firm.

Zdjęcia