Odbiorcy odpadów komunalnych

Odbiorcą w zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Łękach Dolnych.

PSZOK w Gminie Pilzno zlokalizowany jest w miejscowości Łęki Dolne 89
"KZ" FHU Zdzisław Kozioł, tel: 14 672 50 11