Dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. [na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)]

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r.:

Prawie 3,4 mln euro dla Liwocza

LGD Liwocz

3 379 670,55 euro będzie do dyspozycji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Liwocz, a tym samym także dla naszej gminy, która należy do LGD. Stowarzyszenie zawarło umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023 – 2029 dla obszaru 5 gmin, tj. Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn, będzie wdrażana w ramach:

Wzmożony ruch pojazdów wojskowych

ćwiczenia wojskowe

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Prace geodezyjne

Dron Pilzno

Starosta Dębicki poinformował o prowadzeniu prac geodezyjnych, mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Pilźnie.

Prace geodezyjne będą wykonane m. in. poprzez wywiady i pomiary terenowe, a także naloty fotogrametryczne, stąd możemy spodziewać się dronów nad nami. Prace potrwają do lipca.

Dystrybucja koszy - 17 lutego

Pojemniki na odpady Pilzno

Informujemy, że w dniu 17 lutego w godz. 8:00-13:00 planujemy wydawać pojemniki dla mieszkańców następujących ulic: Akacjowa, Bastyra, Józefczyka, Kazimierza Wielkiego, Kosynierów, Kościuszki, Ks. Wilka, Legionów, Leśna, Marycjusza, Niepodległości, Osiedlowa, Pawlusa, Reja, Reymonta, Skłodowskiej, Środkowa.  

Ferie z „Akademią Pana Kleksa”

SP Łęki Górne

Blisko 500 uczniów z terenu gminy Pilzno skorzystało z organizowanych wyjazdów na seans filmowy pt. „Akademia Pana Kleksa” podczas dobiegających końca ferii. Wyjazdy zostały zorganizowane przez dyrektorów szkół wraz z nauczycielami dzięki dofinansowaniu burmistrza Pilzna oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilźnie w ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom.

Rządowy Program Klub

Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rzeszowie informuje o możliwości pozyskania przez stowarzyszenia sportowe środków finansowych w ramach Rządowego Programu Klub ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.